Το εγώ είναι ένα είδος ύπνου, μέσα στο οποίο μπορείς να ηττηθείς