Ο Σύνδεσμος Επαγγελματικής Πυγμαχίας(Σ.Ε.Π.) δημιούργησε το νέο του sait όπου μαζί με την σελίδα του facebook θα ενημερώνει τα μέλη του για την αγωνιστική του δραστηριότητα και όλα τα νέα που τον αφορούν.

Site: http://www.sepboxing.com

Facebook page: http://goo.gl/3lUZKB

“Ο Σύνδεσμος Επαγγελματικής Πυγμαχίας εκπροσωπεί πλέον επίσημα την ελληνική και ευρωπαϊκή επαγγελματική πυγμαχία. Σκοπός του είναι η ανάδειξη του αθλήματος και των πυγμάχων που το εκπροσωπούν, η τήρηση διεθνών επαγγελματικών όρων και κανονισμών από όλους τους παράγοντες που εμπλέκονται και η προβολή του αθλήματος. Ο ΣΕΠ είναι πλέον η επίσημη πύλη των Ελλήνων πυγμάχων για καριέρα στο εξωτερικό με διεθνή χαρακτηριστικά. Στόχος είναι η σταδιακή ανάπτυξη και καθιέρωση της επαγγελματικής πυγμαχίας.”