Οι επαγγελματίες πυγμάχοι τεστάρουν τους αντιπάλους με διαφορετικά χτυπήματα ή συνδυασμούς για να δουν πως αντιδρούν. Αφού παρατηρήσουν και αναλύσουν την αντίδραση ανταποκρίνονται ανάλογα.

  • Πολλές φορές ο αντίπαλος πυγμάχος  απαντά με αριστερό ντιρέκτ (jab) στο αριστερό ντιρέκτ (jab) που δέχεται.
  • Όταν καταλάβεις ότι ο αντιδρά έτσι αποφεύγεις το αριστερό του με μια άμυνα με το σώμα δεξιά(σπάσιμο του κορμού) και δίνεις ένα αντιχτύπημα με το δεξί χέρι.
  • Προσοχή στην προσποίηση! Αν ο αντίπαλος έχει καταλάβει τις προθέσεις σου μπορεί να απαντήσει με προσποίηση στην πρώτη δική σου προσποίηση «κρύβοντας» έτσι το δεξί χτύπημα του που ακολουθεί