Πρωταθλήτρια Ελλάδος στις Νεάνιδες στα 50 κιλά η Βασιλική Γκόκα