ΤΡΑΥΜΑΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Τα κάτω άκρα και ίδιαιτερα το γόνατο υφίστανται τραυματισμούς κατα τη διάρκεια τις άθλησης.Οι κακώσεις αυτές δεν διαφέρουν απο αυτές που συμβαίνουν σε άλλες αθλητικές δραστηριότητες , πλην όμως η ιδιετεροτητα των πολεμικών τεχνών προκαλεί τραυματισμούς σε μεγαλύτερη συχνότητα.

ΤΕΝΟΝΤΙΤΙΔΕΣ ΣΤΟ ΓΟΝΑΤΟ

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους το γόνατο καταπονείται στις πολεμικές τέχνες.Ωστόσο, είναι σημαντικό να προσδιοριστούν οι μηχανισμοί με τους οποίους το γόνατο μπορεί να υποστεί χρόνιο τραυματισμό. Στις πολεμικές τέχνες, τα λακτίσματα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.Αναλύωντας τα βασικά λακτίσματα διαπιστώνουμε ότι το γόνατο βρίσκεται σε συνεχή κίνηση καμψης-εκτάσεις.Είναι αυτη η κινηση που συχνά οδηγεί σε τενοντίτιδες και άλλους χρόνιους τραυματισμούς. Η έλειψη εμπειρίας στους αρχάριους ή όταν ο συναθλητής κρατάει τους στόχους (pads) σε λάθος μέρος, μπορεί να προκαλέσει χρόνιο τραυματισμό.Η συνεχείς υπερέκταση του γόνατος προκαλεί διάταση του οπισθιου αρθρικού θυλάκου,τραυματισμο του επιγονατιδικού τενοντα καθώς και της επιγονατίδος.Σ´αυτου του είδους των τραυματισμών τα συμτωματα είναι κυρίως πόνος της προσθιας επιφάνειας του γόνατος.

Συμπτώματα

Ο αθλητής με τενοντίτιδα του επιγονατιδικού ή ερεθισμό της επιγονατιδομηριαιας άρθρωσεις εμφανίζει στα αρχικά στάδια ήπιο πόνο κατα τη διάρκεια λακτίσματος ο οποίος προοδευτικά επιδεινώνεται.Στη συνέχεια και εφ’οσον ο αθλητής συνέχισει την άθληση εμφανίζεται αδυναμία του τετρακεφάλου η οι ποια έχει σαν αποτέλεσμα την αλλαγή της φυσιολογικής κίνησης του γόνατος και την επιδείνωση των σμτωμάτων.Η τενοντίτιδα του επιγονατιδικού είναι μια χρόνια πάθηση του επιδεινώνεται με τον χρόνο .Οταν η συγκεκριμένη παθήση δεν αντιμετωπιστεί σωστά και ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή της άθλησης και πιθανή χειρουργικη θεραπεία.

Θεραπεία

Στην οξεία φάση συνίσταται : Ανάπαυση – παγοθεραπεία – τοπική φυσιοθεραπεια (υπέρηχα,ιοντοφόριση,μυϊκή ενδυνάμωση διατατικές ασκήσεις , ασκήσεις ισορροπίας , προοδευτική επανένταξη ) . Στη χρόνια φάση δυστυχώς το πρόβλημα δεν αντιμετοπίζεται με συντηρητική αγωγή λόγω εκτεταμένης ουλοποιησεις του τένοντα με αποτέλεσμα η χειρουργικη θεραπεία να αποτελει την θεραπεία επιλογής.Βεβαια σήμερα η εγχύση τοπικά αυξητικών παραγόντων (PRP) φαίνεται ότι έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Πρόληψη

Επειδή η τενοντίτιδα του επιγονατιδικού και ο επιγονατιδιομηριαίος πόνος χαρακτηρίζονται ως σύνδρομα υπέρχρησης η πρόληψη αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα αποφυγής των τραυματισμών. 1) Καλή προθέρμανση 2) Διατατικές ασκήσεις 3) Βελτίωση της τεχνικής 4)Διόρθωση τυχόν ανωμαλίας του άκρου ποδός (πλατυποδία,κοιλοποδία) 5)Σωστός εξοπλισμός 6)Σωστή αποθεραπεία μετά την άθληση (παγοθεραπεία ,διατασεις ,μασάζ)

Χρυσός κανόνας : ο αθλητής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια αντοχής του μυοσκελετικού του συστήματος, είναι άνθρωπος και όχι υπεράνθρωπος.

ΤΕΝΟΝΤΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΛΑΓΟΚΝΗΜΙΑΙΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

Η λαγοκνημιαία ταινία είναι ένας ευρύς τένοντας ο οποίος εκφύεται από την περιοχή της λεκάνης στην έξω επιφάνεια του λαγόνιου οστού και καταφύεται στην περιοχή κάτωθεν του γόνατος. Συνήθως μετά απο καταπόνηση (συνεχείς κάμψης – έκτασης του γόνατος) τραυματίζεται κυρίως στην περιοχή του έξω μηριαίου κονδύλου του γόνατος κυρίως λόγω τριβής.

Συμπτώματα

Στα αρχικά στάδια υπάρχει ήπιος πόνος που ξεκινάει από την περιοχή του γόνατος και αντανακλά πολλές φορές μέχρι το ισχίο . Μετά 2-3 ημέρες ανάπαυσης ο αθλητής αισθάνεται καλά και συνεχίζει την άθληση . Προοδευτικά ο πόνος επιδεινώνεται , εμφανίζεται κατά την διάρκεια της άθλησης , υπάρχει δυσκαμψία στην κίνηση του γόνατος και αδυναμία στηρίξεως στο πάσχων σκέλος. Κλινικά υπάρχει έντονη ευαισθησία στην ψηλάφηση του έξω μηριαίου κονδύλου, διόγκωση και κριγμός στην περιοχή .

Θεραπεία

– Ανάπαυση – Παγοθεραπεία – Τοπικά φυσιοθεραπεία (υπέρηχα , ιοντοφόριση ) – Αντιφλεγμονώδη αγωγή – Διατατικές ασκήσεις – Ασκήσεις ενδυνάμωσης – Προοδευτική επανένταξη

ΘΛΑΣΗ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ

Οι προσαγωγοί είναι μια ομάδα μυών που ξεκινάει από την ηβική σύμφυση κατά την λεκάνη – διασχίζουν την έσω επιφάνεια του μηρού και καταφύονται στην οπίσθια έσω επιφάνεια του. Δέχονται υψηλά φορτία μετά από συνεχή κτυπήματα και κάμψεις , εκτάσεις του γόνατος ή ακόμα και σε περιπτώσεις βιαίας απαγωγής του ισχίου . Οι μυϊκές θλάσεις Ι ου – ΙΙ ου –ΙΙΙ ου βαθμού. Θλάση τύπου Ι .Υπάρχει μικρή ρήξη στο μυοτενόντιο τμήμα του μυός , ήπιος πόνος απαγωγής του ισχίου .Τοπικό οίδημα και πόνος στην ψηλάφηση. Θλάση τύπου ΙΙ. Υπάρχει ρήξη μεγαλύτερη μυών δεσμίδων έντονο οίδημα και πόνος στην περιοχή , αδυναμία απαγωγής και απώλεια μυϊκής δύναμης.

Θλάση τύπου ΙΙΙ. Κυρίως υπάρχει ρήξη του μυός στο μυοτενόντιο τμήμα , έντονος πόνος και οίδημα , ετεταμένο αιμάτωμα και απώλεια της μυϊκής δύναμης το μυός .

Θεραπεία

– Ανάπαυση – Παγοθεραπεία – Περίδεση – Ανύψωση του σκέλους – Αντιφλεγμονώδη αγωγή – Φυσιοθεραπεία – Ήπιες διατάσεις – Μυική ενδυμάμωση – Προοδευτική επανένταξη μετά 10-15 ημέρες ανάλογα με το βαθμό της θλάσης.

Όλοι οι παραπάνω τραυματισμοί είναι κυρίως τραυματισμοί από υπέρχρηση (overuse ) συνεπεία των συνεχών λακτισμάτων – και κάμψης έκτασης του γόνατος. Είναι παθήσεις που στην οξεία φάση αντιμετωπίζονται εύκολα , ενώ σε χρόνια φάση η αντιμετώπιση είναι δύσκολη και πολλές φορές οι ασθενείς καταλήγουν στο χειρουργείο .

Στις πολεμικές τέχνες μπορούν να συμβούν όμως και σοβαροί τραυματισμοί του γόνατος ή της ποδοκνημικής μετά από απότομες στροφικές κινήσεις. Οι τραυματισμοί αυτοί είναι σοβαροί και πολλές φορές ο αθλητής οδηγείται στο χειρουργείο .

1)Οξείς τραυματισμοί στο γόνατο

Οι συνήθεις τραυματισμοί στο γόνατο μετά από βιαία στροφική κίνηση είναι κυρίως βλάβες συνδέσμων ( χιαστοί σύνδεσμοι – πλάγιοι σύνδεσμοι ) βλάβες μηνίσκων και εξαρθρήματα της επιγονατίδος.

Ρήξη προσθίου χιαστού

Μετά από βιαία στροφική κίνηση του σκέλους με τον άκρο πόδα καθηλωμένο στο έδαφος μπορεί να υποστεί ρήξη ο πρόσθιος χιαστός. Ο πρόσθιος χιαστός είναι ο σύνδεσμος που σταθεροποιεί το γόνατο από πρόσθια παρεκτόπιση , βρίσκεται στο κέντρο του γόνατος μαζί με τον οπίσθιο χιαστό που σταθεροποιεί το γόνατο από οπίσθια περακτόπηση .

Συμπτώματα

Μετά από ρήξη του προσθίου χιαστού , εμφανίζεται έντονος πόνος στο γόνατο , αίσθημα αστάθειας και άμεση διόγκωση του γόνατος (αίμαρθρο) . Απώλεια κάμψης – έκτασης του γόνατος λόγω πόνου και διόγκωσης , αδυναμία βαδίσεως.

Θεραπεία

Στη οξεία φάση – παγοθεραπεία , ανύψωση σκέλους αντιφλεγμονώδη αγωγή υποστήριξη με βακτηρίες στη βάδιση – περαιτέρω έλεγχος με μαγνητική τομογραφία .

Ο χρόνος αποκατάστασης για πλήρη επάνοδο σε αθλητικές δραστηριότητες είναι σε 6-8 μήνες , ακλουθώντας ένα ειδικό πρόγραμμα φυσιοθεραπείας και κινησιοθεραπείας.

Ρήξη μηνίσκων

Συμβαίνουν μετά από βιαία στροφική κίνηση του γόνατος. Μετά τον τραυματισμό ο αθλητής εμφανίζει έντονο πόνο , δυσχέρεια στην κίνηση , ελαφρά διόγκωση του γόνατος, και πολλές φορές εμπλοκή (αδυναμία κάμψης – έκτασης) . Η θεραπεία της ρήξης του μηνίσκου είναι συνήθως χειρουργική με αφαίρεση αρθροσκοπικά του ρεγέντος τμήματος του μηνίσκου (μερική μηνισκεκτομή ) . Η συντηρητική αγωγή σε ρήξεις του μηνίσκου δεν έχει θέση γιατί η βλάβη επεκτείνεται επειδή ο μηνίσκος στερείται αγγείων και δεν επουλώνεται .

2)Διάστρεμμα ποδοκνημικής

Το διάστρεμμα ποδοκνημικής είναι η ρήξη του έξω πλαγίου συνδέσμου της ποδοκνημικής, Ο έξω πλάγιος είναι ο σύνδεσμος στην έξω επιφάνεια της ποδοκνημικής και αποτελείται από την πρόσθια, τη μέση και την οπίσθια μπάντα. Τα διάστρεμματα της ποδοκνημικής χωρίζονται σε διαστρέμματα Ι ου – ΙΙ ου και ΙΙΙ ου βαθμού ανάλογα με ποια μοίρα του συνδέσμου έχει ραγεί .

Συμπτώματα

Ο ασθενής εμφανίζει έντονο πόνο – διόγκωση στην περιοχή – αστάθεια , δυσχέρια στην βάδιση .

Θεραπεία

Τα διαστρέμματα Ι ου ΙΙ ου συνήθως αντιμετωπίζονται συντηρητικά με πάγο – ακινητοποίηση – φυσιοθεραπεία .Ανάρροπο θέση – περίδεση . Τα διαστρέμματα ΙΙΙ ου βαθμού χρήζουν χειρουργικής αποκατάστασης με συρραφή του ραγέντος συνδέσμου .

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ:

Πολεμικές Τέχνες Με Το Fight Academy στην Αθήνα, στο Περιστέρι.