Κανονικά θα γίνονται οι προπόνησης τις ήμερες τον εορτών στο Fight Academy.