Στο Fight Academy "SPARRING DAYS no 2" απο τον ΣΕΠΠ