Επιβραβεύσεις διακριθέντων αθλητών σύμφωνα με το άρθρο 38 του αθλητικού νόμου

Αγώνες
Θέση
Εισαγωγή σε οποιαδήποτε σχολή ή ΑΕΙ  καθ΄υπέρβαση
Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ καθ΄υπέρβαση
Προαύξηση για εισαγωγή σε Σχολή ή ΑΕΙ
Προαύξηση για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ
Ολυμπιακοί αγώνες    θερινοί  ή Χειμερινοί
1η έως 6η
Ολυμπιακοί αγώνες    θερινοί  ή Χειμερινοί
7η έως 8η
30 %
Ολυμπιακοί αγώνες νεότητας
1η έως 3η
25%
Παγκόσμιοι αγώνες Α/Γ, Νέων  Α/Γ, Ε/Ν
1η έως 6η
Παγκόσμιοι αγώνες Α/Γ, Νέων  Α/Γ, Ε/Ν
7η έως 8η
30%
Παγκόσμιοι αγώνες          Π/Κ
1η έως 3
25%
Παγκόσμιοι αγώνες           Π/Κ
4η έως 8
15%
35%
Παγκόσμιοι σχολικοί    αγώνες
1η έως 3η
22%
Πανευρωπαϊκοί αγώνες   Α/Γ, Νέων Α/Γ, Ε/Ν
1η έως 3η
Πανευρωπαϊκοί αγώνες    Α/Γ
4η έως 8
30%
Πανευρωπαϊκοί αγώνες Νέων  Α/Γ, Ε/Ν
4η έως 8
20%
30%
Πανευρωπαϊκοί αγώνες    Π/Κ
1η έως 3η
20%
40%
Πανευρωπαϊκοί αγώνες   Π/Κ
4η έως 8η
15%
30%
Μεσογειακοί αγώνες
1η έως 3η
15%
30%
Πανελλήνιοι αγώνες          Α/Γ, Νέων Α/Γ, Ε/Ν, Π/Κ
1η
10%
20%
Πανελλήνιοι αγώνες          Α/Γ, Νέων Α/Γ, Ε/Ν, Π/Κ
8%
20%
Πανελλήνιοι αγώνες          Α/Γ, Νέων Α/Γ, Ε/Ν, Π/Κ
3η
7%
20%
Πανελλήνιοι μαθητικοί –  σχολικοί αγώνες
1η
10%
20%
Πανελλήνιοι μαθητικοί –  σχολικοί αγώνες
2η
8%
20%
Πανελλήνιοι μαθητικοί –  σχολικοί αγώνες
3η
7%
20%
1.- Στις περιπτώσεις προσαύξησης των μορίων, εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. σε ποσοστό 20% επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων και σε ποσοστό 3% επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων σε οποιαδήποτε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. Οι αθλητές-τριες που εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, υποχρεούνται να ακολουθήσουν την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημείωσαν τη διάκριση, εφόσον το τμήμα εισαγωγής του-της χορηγεί την ειδικότητα αυτή.
2.-Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να έχουν ηλικία έως και είκοσι εννέα (29) ετών και τίτλο σπουδών που τους επιτρέπει συμμετοχή στις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και περαιτέρω να είναι ενεργοί αθλητές, χωρίς διακοπή της αθλητικής τους δραστηριότητας, μέχρι τη στιγμή της άσκησης του σχετικού δικαιώματος, ιδιότητα που θα πιστοποιείται με βεβαίωση της οικείας, αναγνωρισμένης κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίας, που καλλιεργεί το σχετικό άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος, η οποία θα επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
3.-Για την αναγνώριση της εξαιρετικής αγωνιστικής διάκρισης είναι η συμμετοχή στη διοργάνωση εθνικών ομάδων από οκτώ (8) τουλάχιστον χώρες προκειμένου για τα ομαδικά αθλήματα και για τα ατομικά αθλήματα η συμμετοχή οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητών ανά αγώνισμα από οκτώ (8) τουλάχιστον χώρες στο αγώνισμα που σημειώθηκε η διάκριση.
4.-Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αναγνώριση διάκρισης στους Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών είναι η συμμετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση ομάδων από έξι (6) τουλάχιστον σωματεία για τα ομαδικά αθλήματα και προκειμένου για τα ατομικά αθλήματα η συμμετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητών από έξι (6) τουλάχιστον σωματεία ανά αγώνισμα, η δε διάκριση να αφορά άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες.
Δείτε επίσης:

Εγγραφή αθλητών στον ειδικό πίνακαΝέα αίτηση και φόρμα για την εγγραφή των αθλητών – αθλητριών στον Ειδικό Πίνακα της Γ.Γ.Α.

 

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ:http://www.tkdgr.eu/2013/06/38.html?spref=fb

 

Επιβραβεύσεις διακριθέντων αθλητών

Επιβραβεύσεις διακριθέντων αθλητών

Επιβραβεύσεις διακριθέντων αθλητών

Επιβραβεύσεις διακριθέντων αθλητών