“Αυτοπεποίθηση, Πειθαρχία, Συγκέντρωση, Αυτοάμυνα, Αρχές, Ψυχοσωματική Ωρίμανση”

At the Fight Academy

Στο παιδικό τμήμα στη σχολή του Fight Academy, μπορούν να ενταχθούν παιδιά από 5 χρονών. Ο κυριότερος στόχος του τμήματος αυτού είναι η διαμόρφωση του χαρακτήρα των παιδιών μέσα από το άθλημα της πυγμαχίας και του Kick Boxing. Με τέσσερεις εβδομαδιαίες προπονήσεις η αθλητική και πνευματική εξέλιξη των παιδιών είναι πολύ σύντομη. Η προπόνηση γίνεται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις  250τ.μ. με καθαρό εκμεταλλεύσιμο προπονητικό χώρο 200 τ.μ. και ευρύχωρα αποδυτήρια ανδρικά και γυναικεία. Περιλαμβάνει τεχνικές του αθλήματος, τεχνικές αυτοάμυνας καθώς και ασκήσεις με όργανα ή παιχνίδια που βοηθούν στην ψυχοσωματική & ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών.

Benefits that the child gains through boxing & Kick Boxing training

The benefits that the child gains through boxing & Kick Boxing training are many and not only physical. The child will build a very good physical condition by strengthening his body, developing flexibility and creating a very good basis for a healthy body. It will also develop psychomotor skills resulting in rapid and steady psychosomatic maturation. You will gain confidence, discipline and concentration.

Why choose Fight Academy

At Fight Academy the teacher builds real communication relationships with the student and recognizes any problems in everyday life (such as at school and in groups). He helps with advice, informs parents where needed, and exercises constructive criticism or rewards for his achievements. A child with low self-esteem, a child who is constantly "teased" at school and thinks that this is to blame for what happens to him, a "bad" child learns to respect himself, others and better manage conflicts (internal and external ).

Thus at Fight Academy boxing & Kick Boxing are taught as value systems that are passed on to children, in order to turn the negative situations of everyday life into positive life lessons.

Σχολή Πυγμαχίας & Kick Boxing για Παιδιά Στο Fight Academy στην Αθήνα στο Περιστέρι.

Call Us At 6972500678

How To Choose A School Of Martial Arts

Boxing techniques and tricks

Boxing Schools in Peristeri

Boxing school in Athens in Peristeri

All About Boxing

Children's Boxing & Kick Boxing in Peristeri

Kick Boxing & Self Defense only for women

Martial arts for children