Η Daktilografos δραστηριοποιείται στον χώρο της δακτυλογράφησης κειμένων και απομαγνητοφώνησης ηχητικών αρχείων από το 2005 οπότε και ιδρύθηκε. Το κύριο αντικείμενό μας είναι η δακτυλογράφηση οποιουδήποτε εγγράφου και η απομαγνητοφώνηση κάθε τύπου ηχητικού αρχείου καθώς και η επιμέλεια της τελικής μορφής των κειμένων ούτως ώστε να εξασφαλίζεται μια αξιόλογη και αξιοπρεπής παρουσίαση αυτών.

Υπηρεσίες για δακτυλογράφηση and απομαγνητοφώνηση από την daktylografos.gr